Oferujemy

  • Dobór odpowiedniego rozwiązania,
  • Sprzedaż urządzeń,
  • Montaż i uruchomienie sieci komputerowej,
  • Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń i aplikacji klienckich,
  • Nadzór techniczny,
  • Zarządzanie IT,
  • Help desk (dostosowany do godzin pracy klienta).